YAYIN DEĞERLENDİRME

SOSYAL BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE MALATYA ALEVİLİĞİ SOSYAL BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE MALATYA ALEVİLİĞİ

Main Article Content

GÜLNUR GÜNDOĞAR
Sorumlu Yazar / https://ror.org/04asck240
Atıf: Gündoğar, GÜLNUR. "SOSYAL BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE MALATYA ALEVİLİĞİ". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

İncelediğimiz çalışmada, Malatya’da Alevilik sosyal bütünleşme bakımından değerlendirilmiştir. Yapılan mülakatlar yoluyla Aleviliğin anlaşılma biçimlerinin farklılaşmasına etki eden hususlar saptanmış ve bu çeşitliliği ifade eden kavramlar kullanılmıştır. Örneğin “Geleneksel Alevilik” ve “İdeolojik Alevilik” bu kavramlardandır. Dokuz bölüm ve sonuç kısmından oluşan çalışma, teorik bilgilerin konuyu açıklayıcı kısımlarıyla beraber mülakatlar yoluyla elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle önemli bir kaynaktır.
Anahtar Kelimeler: Alevilik, Sosyal Bütünleşme, Geleneksel Alevilik.

Article Details