Editör Kurulu

Dergi Sahibi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Adına

Dr. Yusuf TEKİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Ahmet TAŞĞIN

 

Baş Editör

Dr. Ahmet TAŞĞIN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye