YAYIN DEĞERLENDİRME

SAID AMIR ARJOMAND, THE SHADOW OF GOD & THE HIDDEN IMAM: RELIGION, POLITICAL ORDER, AND SOCIETAL CHANGE IN SHI’ITE IRAN FROM THE BEGINNING TO 1890. THE UNIVERSITY OF CHICAGO, 1984.

Main Article Content

Atıf: Geyik, Eda . "SAID AMIR ARJOMAND, THE SHADOW OF GOD & THE HIDDEN IMAM: RELIGION, POLITICAL ORDER, AND SOCIETAL CHANGE IN SHI’ITE IRAN FROM THE BEGINNING TO 1890. THE UNIVERSITY OF CHICAGO, 1984.". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 387-394. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Said Amir Arjomand tarafından kaleme alınan The Shadow of God & The Hidden Imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi’ite Iran from the Beginning to 1890 (Tanrı’nın Gölgesi ve Gāib İmam: Başlangıçtan 1890’a Kadar Şii İran’da Din, Siyasi Düzen ve Toplumsal Değişim) isimli kitap çalışması Şii İslam’ın tarihsel sürecini, Gāib İmam doktrinini ve bunun siyasi ve toplumsal yaşama yansımasını konu edinmektedir. Bahse konu olan eserde Gāib İmam kavramının Şii İslam geleneğindeki yeri ve önemi açıklanmakta ve Şii İslam toplumundaki bu inancın bazı mezheplere olan etkisi incelenmektedir. Eserde İran’da Şiiliğin seyri, Mehdi’nin zuhuru, Serbedarlar hareketi, Maraşîlerin yürütmüş oldukları faaliyetler, Safevîlerin iktidara yükselişi ve Şii ulema ile hükûmet arasındaki ilişkiler gibi çeşitli hususlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. 12 bölümden oluşan bu çalışma, Max Weber’in sosyolojisi çerçevesinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şiilik, Gāib İmam, Gaybet

Article Details