YAYIN DEĞERLENDİRME

FATİH USLUER, ÖZER ŞENÖDEYİCİ, İSMAİL ARIKOĞLU, HURÛFÎLİK BİLGİSİ: FERİŞTEOĞLU ABDÜLMECİD KÜLLİYATI, GECE KİTAPLIĞI, ANKARA, 2015

Main Article Content

Merve Akyüz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Atıf: Akyüz, Merve . "FATİH USLUER, ÖZER ŞENÖDEYİCİ, İSMAİL ARIKOĞLU, HURÛFÎLİK BİLGİSİ: FERİŞTEOĞLU ABDÜLMECİD KÜLLİYATI, GECE KİTAPLIĞI, ANKARA, 2015". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 403-411. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet


İncelemesini yaptığımız kitabın konusu, Hurûfîliğin Anadolu’da yayılmasında etkili olan isimler arasında olan Abdülmecid Ferişteoğlu ve onun eserleridir. Fatih Usluer, Özer Şenödeyici ve İsmail Arıkoğlu’nun bir araya gelerek oluşturduğu bu eser, Hurûfîlik araştırma sahası için oldukça önemli ve dikkat çekici bir çalışmadır. Eser, ilk olarak müellif Abdülmecid Ferişteoğlu’nun üzerine odaklanmaktadır. Sonrasında ise Ferişteoğlu’nun eserleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede Işk-nâme, Hidayet-nâme, Âhiret-nâme, Saâdet-nâme, Risale-i Hurûf ve Tercüme-i Hâb-nâme isimli eserler incelenmektedir. Kolektif bir çalışma olan bu eserde yazarların analizleri ve Ferişteoğlu’nun eserlerinin orijinal metinlerine de yer verilmektedir.

 

Article Details