YAYIN DEĞERLENDİRME

CENGİZ GÜNDOĞDU, HACI BEKTÂŞ-I VELÎ VE KÂMİL İNSANFÂZIL TOPLUM PARADİGMASI, SUFİ KİTAP, İSTANBUL, 2020.

Main Article Content

MEHMET GÖKTAŞ
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Atıf: Göktaş, MEHMET . "CENGİZ GÜNDOĞDU, HACI BEKTÂŞ-I VELÎ VE KÂMİL İNSANFÂZIL TOPLUM PARADİGMASI, SUFİ KİTAP, İSTANBUL, 2020.". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 503-507. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu çalışma, Cengiz Gündoğdu tarafından yayınlanan Hacı Bektâş-ı Velî ve Kâmil İnsan-Fâzıl Toplum Paradigması isimli eseri konu almaktadır. Bektaşîlik, ilk zuhurundan günümüze Türk toplumunun dinî, ahlakî, tasavvufî, edebî, kültürel, siyasî, askerî bünyesinde derin tesirler icra etmiş oluşumlardan biridir. Bektaşîliğin Pîri olan Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayatı, tarihi şahsiyeti ve öğretisi hakkında kadim dönemde birincil diyebileceğimiz çok az sayıda kaynak bulunmaktadır. Yazar bu çalışmada Bektaşîlik olgusunun genel çerçevesini ilmi esaslar dahilinde çizmeyi amaçlarken, bu hedefini gerçekleştirmede tarihî, mekıbevî ve aktüel boyutlarıyla sunulan Hacı Bektaş-ı Velî ve öğretisini anlamaya yardımcı olabilecek zengin bir kaynak taraması yapmıştır. Yazar, bu kaynaklardan elde ettiği bilgiler üzerine objektif bir okuma gerçekleştirmiş ve ortaya 440 sayfalık titiz, akademik düzeyde kaleme alınmış bir eser vücuda gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hacı Bektâş-ı Velî, Bektâşîlik, Kâmil İnsan, Fâzıl Toplum.

Article Details