ÂŞIK ŞEMSİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ KİTABINA DAİR FARUK EDİZ’İN TÜRK AKDENİZ’DEKİ YAZILARI

Main Article Content

NURSEL KÖKSAL GÜLCÜ
Akdeniz Üniversitesi
Atıf: Köksal Gülcü, NURSEL. "ÂŞIK ŞEMSİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ KİTABINA DAİR FARUK EDİZ’İN TÜRK AKDENİZ’DEKİ YAZILARI". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 289-310. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Atatürk’ün eğitim ve kültür politikalarında, halka inmek ve halkın her yönden aydınlanarak gelişmesi ve içerisinde yaşattığı zenginliği açığa çıkaracak vasıtalar önemli görülmüştür. Bununla ilgili çalışmalara büyük önem veren Atatürk, 1932 yılında yurdun dört bir yanında halkevleri açmıştır. Halkevleri, basın yayın şubeleri aracılığıyla dergiler çıkarmaya özen göstermiş ve yapılan çalışmalar halkevlerinin bu dergilerinde yayınlanmıştır. Antalya Halkevi de Türk Akdeniz isminde 1937 yılında bir dergi çıkarmıştır. Türk Akdeniz Dergisi’nde yapmış olduğumuz Antalya folkloru ile ilgili araştırma neticesinde; Edebiyat Öğretmeni Faruk Ediz’in “Âşık Şemsi ve İki Kitabı” başlıklı yazısı dikkatimizi çekmiştir. F. Ediz’in, Korkuteli’nde Âşık Şemsi’nin oğlu tarafından muhafaza edilen ve kendi kişisel çabaları ile ve daha önce hiç tetkik edilmemiş olduğunu belirttiği ve Âşık Şemsi’nin hayatı hakkında bilgiler verdiği ve iki kitabının etüdünü yaptığı yazısını inceledikten sonra Anadolu aşıklık geleneği içerisinde 19. yüzyılda yaşamış bir Burdurlu Âşık Şemsi olup olmadığı ile ilgili yapmış olduğumuz literatür araştırması neticesinde; kaynaklarda Burdurlu Âşık Şemsi ile ilgili bir bilgiye rastlamamış olmamız merakımızı daha da artırmıştır. Bu çalışma; Türk Akdeniz Dergisi’nin birçok sayısının incelenmesi ile ulaşabildiğimiz, Burdurlu Âşık Şemsi’nin hayatı ve bugün bilinmeyen iki kitabı hakkındaki bilgi ve içerikleri Faruk Ediz’in Türk Akdeniz Dergisi’nde yapmış olduğu etüt çerçevesinde içerik analizi yöntemiyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın sonunda, Burdurlu Âşık Şemsi hakkında birçok bilgiye ulaşılarak, Âşık Şemsi’nin, 19. yüzyıl âşıklık geleneği içerisinde kitaplarıyla birlikte tanınması sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antalya Halkevi, Türk Akdeniz Dergisi, Âşık Şemsi, Faruk Ediz.

Article Details