YAYIN DEĞERLENDİRME

CANER IŞIK, ALEVÎ ERENLER GELENEĞİ

Main Article Content

SATI SARIASLAN ATLİ
Sorumlu Yazar / https://ror.org/03n7yzv56
Atıf: Sariaslan Atli, SATI. "CANER IŞIK, ALEVÎ ERENLER GELENEĞİ". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Çalışmada, Caner Işık’ın “Alevî Erenler Geleneği” başlıklı eseri tanıtılmıştır. Eserde, gelenek içinde önemli bir yeri olan dervişlerin kökenleri ve mistik özellikleri dikkate alınarak gerek sözlü gerek yazılı kaynakların verileri analiz edilmiştir. Eren ve dervişlerin sınıflandırılması yapılıp işlevleri açıklanarak Alevî erenler geleneği incelenmiştir. Ayrıca ozan, âşık, saz şairi, derviş âşık, halk şairi kavramları ele alınarak tarihsel süreç içindeki değişim ve dönüşümleri açıklanmıştır. Eser, Derviş Ruhan örneğinde Aleviliğin anlaşılmasında kılavuz niteliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alevilik, Erenler Geleneği, Derviş.

Article Details