YAYIN DEĞERLENDİRME

XOJA AHMAD YASSAVİY. DEVONI HIKMAT

Main Article Content

HAMİDULLA TADZHİYEV
Sorumlu Yazar / https://ror.org/05xzaq362
Atıf: Tadzhiyev, HAMİDULLA. "XOJA AHMAD YASSAVİY. DEVONI HIKMAT". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Makalede Özbekistanlı Yesevi araştırmacıları Prof. Dr. İbrahim Hakkul ve Prof. Dr. Nadirhan Hasan tarafından 2018 yılında Taşkent’teki “Nevruz” yayınevinde neşredilen “Divan-ı Hikmet” kitabı tanıtılacak, bu vesileyle kitaptaki Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatı, ailesi, ilim tahsili, Yesevilik tarikatının ortaya çıkışı, hikmet geleneğinin başlatılması ve gelişimi, Yesevi takipçileri, Özbekistan’da yayınlanan “Divan-ı Hikmet” neşirleri ve onların tarihi hakkında geniş bilgiler ve değerlendirmelere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmet Yesevi, Hikmet, Özbekistan.

Article Details