YAYIN DEĞERLENDİRME

XOJA AHMAD YASSAVİY: UMRING YELDEK O’TARO, HIKMATLAR

Main Article Content

SİRDERYAHAN UTANOVA
Sorumlu Yazar / https://ror.org/01xgfaw76
Atıf: Utanova, SİRDERYAHAN. "XOJA AHMAD YASSAVİY: UMRING YELDEK O’TARO, HIKMATLAR". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu çalışma, Prof. Dr. İbrohim Haqqul ve Prof. Dr. Nodirxon Hasan tarafından yayınlanan Xoja Ahmad Yassaviy: Umrıng Yeldek O’taro, Hıkmatlar’ı konu almaktadır. Çalışma, Taşkent’te Muharrir Yayınevi tarafından 2020 yılında yayınlanmıştır. Kitap Önsöz ve Hikmetlerden olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Önsöz’de Hoca Ahmet Yesevi ve Hikmet geleneği şeklinde iki ana başlık altında değerlendirilmiştir. Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı, faaliyetleri, etki alanı ve Hikmetlerinin önemi ve Hikmet geleneği hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Hoca Ahmet Yesevi’nin yer aldığı Hikmetler kısmı 142 Hikmet’e ek olarak farklı yazma eserlerden taranarak tespit edilen ve ilk defa bu eserde yer verilen 73 adet yeni Hikmet’te yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmet Yesevi, Hikmet, Özbekistan.

Article Details