YAYIN DEĞERLENDİRME

AHMET TAŞĞIN, MENÂKIB-I ŞEYH SAFİ MUSUL BUYRUĞU

Main Article Content

GÜLLÜ IŞIK
Sorumlu Yazar / https://ror.org/019jds967
Atıf: Işik, GÜLLÜ. "AHMET TAŞĞIN, MENÂKIB-I ŞEYH SAFİ MUSUL BUYRUĞU". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu çalışma, Ahmet Taşğın tarafından yayınlanan Menâkıb-ı Şeyh Safi Musul Buyruğu isimli eseri konu almaktadır. Irak Alevi Bektaşileri hakkında uzun zamandan beri çalışma yapan Taşğın, Alevi Bektaşilerin Türkiye dışında da varlığını ortaya koymakla kalmamış aynı zamanda Buyruk metinlerinin de yine Türkiye dışında da olduğunu ortaya koymuştur. Taşğın’ın bu çerçevede yürüttüğü çalışmalar Türkiye’de ilktir. Menâkıb-ı Şeyh Safi adıyla literatürde yer alan Buyruklardan Irak’ın Musul şehrindeki nüsha, Muhammed Hamid Sarraf tarafından eş-Şebek isimli eserin bir bölümü olarak yayınlanmıştır. Sarraf’ın yayınladığı Buyruk nüshasını bölümlere ayırırken eksik bıraktığı ve yanlış okuduğu kısımlar ikmal edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Menâkıb-ı Şeyh Safi, Buyruk, Musul.

Article Details