A NOTE ON THE DOCUMENT OF ‘THE LINEAGE (SILSILENAMA) OF THE QARAMANIDS’ ‘KARAMANOĞULLARININ SİLSİLENAMESİ’ İSİMLİ BELGE ÜZERİNE BİR NOT

Main Article Content

MEHMET AKİF ERDOĞRU
Sorumlu Yazar / https://ror.org/02eaafc18
Atıf: Erdoğru, MEHMET AKİF. "A NOTE ON THE DOCUMENT OF ‘THE LINEAGE (SILSILENAMA) OF THE QARAMANIDS’". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'nin arşiv belgeleri arasında, 1256-1474 yılları arasında Türkiye'de Orta Toroslarda hüküm sürmüş, siyaseten Osmanlılara karşı olan İslami hanedan Karamanoğulları'nın soyuna dair bir elyazması belge bulunmaktadır (No. 5719 /1). Bu Osmanlı arşiv belgesi, henüz Karamanoğulları araştırmaları literatüründe yer almamaktadır. Belgenin yazarı ve tarihi bilinmiyor. Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Belgenin biçim ve üslup olarak Osmanlı bürokratik yazışmalarına uygun olduğunu da belirtmek gerekir. Yazı üslubu nedeniyle 15. yüzyılın sonlarına veya 16. yüzyılın başlarına tarihlenebilir. Üst düzey bir Osmanlı bürokratı tarafından Karamanoğulları'nın son sultanlarından Kasım Bey'in 1483'teki ölümünden sonraki bir tarihte hazırlandığı anlaşılmaktadır. Kasım Bey’in oğlunun adı bilinmiyor. Osmanlı istihbaratı, bu kişinin iki oğluyla birlikte Mısır'ın Kahire kentinde yaşadığını öğrendi. 1485-1491 yılları arasında Suriye ve Güney Anadolu'daki Osmanlı-Memlûk savaşları sırasında bu sülalenin mensupları Osmanlılar için siyasi ve askeri açıdan yeniden önem kazandılar.
Anahtar Kelimeler: Karamanoğulları, Anadolu, Türkiye, Osmanlılar, Memluklar.

Article Details