EHL-İ HAKK’IN CEM VE MANEVİ MECLİSLERİ THE CEM RITUALS AND SPIRITUAL CEREMONIES OF EHL-I HAQS

Main Article Content

JEAN DURING
Sorumlu Yazar / https://ror.org/02feahw73
Atıf: During, JEAN. "EHL-İ HAKK’IN CEM VE MANEVİ MECLİSLERİ". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu makale, uzun yıllardır Ehli Hakklar hakkında yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Çalışmanın verileri Sahne, Kirmanşah ve Tahran’daki Ehl-i Hakk topluluklarından elde edilmiştir. Özellikle Şah Hayasi ve Ateş Beği hanedanı ve cemine bağlı topluluklardan veri elde edilmiştir. Farklı zamanlarda farklı bölgelerde Ehl-i Hakk’ın farklı hanedanlarına bağlı toplulukların cem ve manevi meclislerine katılınarak gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Yanı sıra kelamların yer aldığı Serencam veya Daftarlardaki bilgilerden de istifade edilmiştir. Cemlerde icra edilen Tanbur ve makamlarına dair Ehl-i Hakk inançlarına yönelik geniş ve etraflıca izahlar hem alandan hem de metinlerden derlenmiştir. Ehl-i Hakklarda Tanbur ve kelamlar; cem ve manevi meclislerinin kuruluşunu sağlayan ilkeleri içlerinde barındırmaktadır. Her bir Tanbur makamı bir tecelli ile yine her bir düzen veya akort da hanedanların zuhuru ile bağlantılıdır. Bu aynı zamanda insanın yeryüzündeki hakikat mertebelerine erişindeki aşamaları anlatır, tanbur ve kelamlar bunun gerçekleşmesinde de yardımcı olduğu gibi, insanın geçtiği mertebeler için de kılavuzluk yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ehl-i Hakk, Yarasan, Tanbur, Kelam, Serancam, Cem, Manevi Meclis.

Article Details