YAYIN DEĞERLENDİRME

ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ALEVİLİK ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ALEVİLİK

Main Article Content

CEYLAN ERZİNCAN
Sorumlu Yazar / https://ror.org/04asck240
Atıf: Erzincan, CEYLAN. "ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ALEVİLİK". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu çalışma, kentleşme sürecinde yaşanan tecrübeyi konu alan Fuat Bozkurt’un Çağdaşlaşma Sürecinde Alevilik isimli eserinin değerlendirmesinden oluşmaktadır. Fuat Bozkurt, 1990’lı yıllarda kırsaldan kentlere göceden Alevi toplulukların karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik ürettikleri çözümleri akıcı ve anlaşılır bir şekilde aktarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fuat Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevilik, Kentleşme.

Article Details