YAYIN DEĞERLENDİRME

NESİMİ’NİN LİRİKASI: İRFANÎ MÜNDERİCE VE POETİK ZİNETLER NESİMİ’NİN LİRİKASI: İRFANÎ MÜNDERİCE VE POETİK ZİNETLER

Main Article Content

MAHİRE KULİYEVA
Sorumlu Yazar / https://ror.org/006m4q736
Atıf: Kuliyeva, MAHİRE. "NESİMİ’NİN LİRİKASI: İRFANÎ MÜNDERİCE VE POETİK ZİNETLER". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Saadet Şıhıyeva’nın “Nesimi’nin Lirikası: İrfanî Münderice Ve Poetik Zinetler” başlıklı monografisi tanıtılmıştır. Bu eserde, Nesimî sanatının şimdiye kadar araştırılmamış konuları ve şairin Azerbaycan felsefi şiiri tarihindeki konumu incelenmiştir. Bu eserde Nesimi ile ilgili araştırmalar şairin Azerbaycan Türkçesi ve Farsça kaleme aldığı iki divanı üzerinden yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Nesimi, Şıhıyeva, Hurufilik.

Article Details