TÜRK SİNEMASINDA “HACI BEKTAŞ VELİ” TEMSİLLERİ REPRESENTATIONS OF “HACI BEKTAŞ VELI” IN TURKISH CINEMA

Main Article Content

İHSAN KOLUAÇIK
Sorumlu Yazar / https://ror.org/01a0mk874

AZİME CANTAŞ
https://ror.org/03a1crh56
Atıf: Koluaçik , İHSAN - Cantaş, AZİME. "TÜRK SİNEMASINDA “HACI BEKTAŞ VELİ” TEMSİLLERİ". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Hacı Bektaş Veli, Türk Müslümanlığının önemli isimlerinin başında gelmektedir. Çeşitli kaynaklar ve zümreler birbirinden farklı ve birbirlerine tamamen zıt Hacı Bektaş portreleri çizmektedir. Kimileri Hacı Bektaş’ı, Sünni bir mutasavvıf olarak ifade ederken kimileri de heterodoks İslam’ın bir temsilcisi olarak değerlendirirler. Bunun yanı sıra Hacı Bektaş’ı tamamen politik bir figüre dönüştürerek haksızlıklar karşısında emekçi halkın yanında yer alan bir direniş sembolü olarak gösterenler de mevcuttur. Bir kitle sanatı olarak sinemada da bu inanca ait kültürel göndergeler ve temsillere rastlamak mümkündür. Bu doğrultuda çalışma, Türk toplumunun inanç ve değerlerinde büyük bir öneme sahip olan ancak gerçek ve menkıbevi kişiliği arasında tartışmalar barındıran Hacı Bektaş temsillerinin sinemaya yansımalarını açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Nitel araştırma metodolojisinde yer alan betimsel analiz ve söylem analizi aracılığıyla, Türk sinemasına yansıyan bir geleneğin nasıl tanımlandığı, nasıl yorumlandığı örnek filmler üzerinden değerlendirilmiştir. Uygulanan betimsel analizde görüşmeler yerine filmlerde ele alınan tematik çerçevenin kurulumu ve nasıl değerlendirildiği gözleme tabi kılınırken, farklı düşüncelere sahip film yapımcılarının ve yönetmenlerin içinde bulunduğu toplumsal yapıda, bu değerleri nasıl yansıttığı ve Hacı Bektaş Veli hakkındaki görüşleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Başlangıcından günümüze kadar sadece bir tane Hacı Bektaş Veli filmi çekilmiştir. Bu film, 1967 yılında T. Fikret Uçak tarafından çekilen ve “Hazretli filmler” olarak adlandırılan dinî figürlerin yaşamlarından kesitleri Yeşilçam estetiği içerisinde aktarmaya çalışan Hacı Bektaş’ı Veli (Anadolu’yu Türkleştirenler)’dir. Hacı Bektaş Veli filminin dışında Yunus Emre’nin yaşam öyküsünün anlatıldığı filmlerde de Hacı Bektaş Veli tiplemelerine rastlanmaktadır. Çalışmada Türk sinemasında incelenen Hacı Bektaş temsillerinin yönetmenlerin ya da senaristlerin ideolojik düşünceleri ve inanışları ile bağlantılı olarak değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Türk Sineması, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Betimsel Analiz.

Article Details