Music in Mourning Ceremonies Among The Ismaili Muslims in Tajik Badakhshan

Main Article Content

Chorshanbe GOIBNAZAROV
University of Central Asia
Atıf: Goibnazarov, Chorshanbe. "Music in Mourning Ceremonies Among The Ismaili Muslims in Tajik Badakhshan ". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 61-78. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Makale, Tacikistan’ın dağlık Gorno-Badakhshan eyaletinde (bundan böyle GBAO olarak anılacaktır) İsmaili Müslümanlar tarafından yas törenlerinde kullanılan müzik performanslarını tartışmaktadır. Şii İsmaililer, Tacikistan’ın geri kalanındaki çoğunluk Sünni Müslüman nüfusa kıyasla, bu eyaletteki nüfusun çoğunu oluşturuyor. Bu İsmaililer yüzyıllardır bu uzak dağlık eyalette yaşamışlardır ve bu nedenle Tacikistan’ın geri kalanından farklı olan kendi benzersiz kültürlerini geliştirmişlerdir. 
Makalenin amacı, yerel müzik performanslarının benzersiz biçimlerinin aracı rolünü ve bunların GBAO’daki yas törenlerine entegrasyonunu bağlamsallaştırmaktır. 
Burada sunulan araştırmanın verileri kısmen, bireylerle özel olarak veya sosyal veya dini etkinliklerde nitel araştırma görüşmeler yapmak için Wakhan’daki ve GBAO’nun diğer bölgelerindeki belirli ana bölgelere yapılan turları içeren bir saha çalışması yoluyla elde edilmiştir. Mülakatlar, bir dizi sorudan oluşan standart bir formatta değildi, ancak görüşülen kişilerin ölüm konusundaki bilgilerini, cenazelere katılma deneyimlerini anlatabilecekleri ve kişisel anekdotlar sunabilecekleri açık uçlu görüşmelerdi. Görüşülen kişiler arasında yerel dini liderler (halifeler), müzik icracıları, yas törenlerinde önemli hizmetler yapan cemaatin ağıtları ve yaşlıları ve aile yaslarını kişisel olarak deneyimlemiş topluluk üyeleri vardı. Bu kapsamlı röportajlardan ve diğer yayınlanmış kaynaklardan elde edilen veriler, Tacikistan’ın bu bölgesindeki yas törenlerindeki müzik performanslarını derlemek ve bağlamsallaştırmak için kullanıldı. 

Article Details