Sosyal Ağlarda Kimliğin Sosyo-Kültürel İnşasında Sivil Toplum Kuruluşları: Kuzey Kıbrıs Alevi Dernekleri

Main Article Content

Nuran ÖZE
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Filiz SOYER
Yakın Doğu Üniversitesi
Atıf: Öze, Nuran - Soyer, Filiz. "Sosyal Ağlarda Kimliğin Sosyo-Kültürel İnşasında Sivil Toplum Kuruluşları: Kuzey Kıbrıs Alevi Dernekleri". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 47-66. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Dijitalleşmeyle günümüzde sosyal medya neredeyse hayatın her alanında gerek bireysel gerekse kurumların iletişim kullanımlarında kesintisiz olarak baş vurdukları araçların en başında gelmektedir. Sivil toplum kuruluşları (STK) halktan gelen isteklerin yerel ve genel yönetime iletilmesi açısından önemli toplumsal platformlar olarak kabul edilmektedirler. Yerel ve genel yönetimin güçlü bir demokrasi olgusu altında hizmet vermesinin garantisi konumunda olan STK’lar, gönüllük esasına dayalı hizmetleriyle toplumun vazgeçilmez aktörleri olmaya devam etmektedirler. Diğer taraftan toplumun birer parçası olan  faklı kültür, inanç ve görüşteki bireylerin seslerini duyurabilmeleri ve toplumda görünür olabilmeleri bağlamında STK’lar önemli bir rol üstlenmektedir. Bu görünürlüklerinin artırılmasında sosyal medya tıpkı birey ve diğer kurumlar gibi STK’lar için de vazgeçilmez bir iletişim aracıdır. Bu çalışmada, sosyal medyanın STK’lar için faaliyetlerini duyurdukları mecralar olmak dışında, sosyo-kültürel kimliğin inşası bağlamında da önemli bir rol üstelendiği düşünülmektedir. Özellikle kültürel ve dini açıdan faaliyetlerini sürdüren STK’lar toplumdaki görünürlüklerini bu yolla artırma olanağı bulmaktadırlar. Bu noktada çalışmada, sosyo-kültürel açıdan toplumun bir parçası olan Alevileri temsil eden KKTC Alevi Kültür Merkezi Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği STK’larının sosyal medya paylaşımları resmi Facebook sayfaları amaçlı örneklem tekniği ile seçilmiş  ve söz konusu derneklerin resmi Facebook sayfalarındaki paylaşımlarına yönelik bir yıllık [1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020] içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Buradan hareketle, söz konusu paylaşımların aracılığı ile derneklerin sosyal medya kullanım pratikleri üzerinden sosyo-kültürel kimliğin oluşmasına katkı koydukları belirlenmiştir. Kuzey Kıbrıs özelinde, STK’larla ilgili sınırlı çalışmaların yer alması kültürel ve dini açıdan toplumun belirli bir kesimini temsil etmesi açısından öneme sahip Alevi dernekleri üzerine yönelik gerçekleştirilen bu çalışma literatüre katkı koyacak niteliktedir.

Article Details