Yassawi Culture Versus Historical Marxist Dialectic

Main Article Content

Dosay KENZHETAYEV
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Muzaffer TAN
Ankara Üniversitesi
Atıf: Kenzhetayev, Dosay - Tan, Muzaffer . "Yassawi Culture Versus Historical Marxist Dialectic". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /95 (2020): 335-347. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Tasavvufun, İslam'ın Türkler arasında yayılmasına katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri olduğu açıktır. Bu anlamda ilk Türk Sufi geleneğinin kurucusu olan ve Türklerin ruhsal yaşamına derin bir iz bırakan Ahmet Yesevi özel bir ilgiyi hak etmiştir. Yesevi kültürü Türk Sufi geleneğinin ilk örneği olduğundan, Ahmed Yesevi'nin manevi faaliyetleri dikkate değer bir yere sahiptir. Ahmet Yesevi Türk kültürünün ilk mutasavvufu sayılmaktadır. Yesevi kültürü, yaşayan dini deneyimin en derin boyutudur. Ne yetmiş yıllık komünist rejime taviz verdi, ne de onunla uzlaşmayı kabul etti. Ateist eğitimin sentezi karşısında erimedi. Ateist propaganda ve baskı altında kimliğini kaybetmedi ve bugüne kadar hayatta kaldı. Türkistan'daki iktidar, İslam'ın ekonomik, sosyal, dini yaşamının ebedi temellerini yok ettiğini iddia eden komünist rejime geçtikten sonra bile, İslam var olmaya devam etti ve bunun içinde Yesevi kültürü çok önemli bir role sahiptir. Bu araştırma, Yesevi kültürünün önemini tarihsel bir bakış açısından ele alacaktır.
 
Anahtar Kelimeler: Ahmet Yesevi, Yesevi kültürü, Tasavvuf, Marksist Diyalektik, Ateizm 
 

Article Details