YAYIN DEĞERLENDİRME

Alevî-Bektaşî İnancına Dair İki Velâyet-Nâme

Main Article Content

Mevlüt İLHAN
Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Atıf: Ilhan, Mevlüt. "Alevî-Bektaşî İnancına Dair İki Velâyet-Nâme". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Türk kültüründe Alevî-Bektaşî inancına dair yazılmış birtakım eserler bulunmaktadır. Bu eserler arasında velâyet-nameler önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma, Alevî-Bektaşî inancına dair yazılmış iki velâyet-nâme üzerine yapılmış iki neşir çalışmasının tanıtımı hakkında olacaktır. Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından hazırlanan bu iki çalışma Alevilik Araştırmaları Dergisi Yayınları arasından 2018 yılında çıkmıştır. Söz konusu eserlerden ilki Uzun Firdevsî tarafından manzum olarak yazılan Vilâyet-nâme-i Hâcî Bektaş Velî-i Horasanî’dir. Diğer eser ise Sultân Şücâ’e’d-dîn Velâyet-nâmesi’dir. Her iki eserin de tenkitli metni oluşturulmuş, sonlarında ise okuyucuların ve araştırmacıların faydalanmaları için arkaik kelimeler sözlüğü ile dizin eklenmiştir. Bu tanıtım yazısı ile yukarıda ismi geçen iki eser hakkında bilgi verilmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Prof. Dr. M. Fatih Köksal, Velâyet-nâme, Vilâyet-nâme

Article Details