Nusayrîlikteki Amcalık Geleneğinin Yorumlanması

Main Article Content

Gökçen ÇATLI ÖZEN
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Atıf: Çatli Özen, Gökçen. "Nusayrîlikteki Amcalık Geleneğinin Yorumlanması". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/86 (2018): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bireyin kültürel süreçleri edinmesi, çocukluk dönemiyle beraber ailede ve birincil çevrede oluşturulan etkileşimle başlar. Bu açıdan çocukluk dönemi toplumsallaşmanın ve aidiyet kazanmanın hem ilk deneyimi, hem de en önemli aşamasıdır. Çoğu kültürde, “çocukluk-ergenlik-yetişkinlik” geçişleri, birbirini takip eden bir sıralamayla yaş almaya bağlı, olağan bir süreci teşkil ederken, kiminde bu sürece dâhil olma kurallı, kutsal ve sırlı bir yapıyla, yola giriş törenleriyle sağlanmaktadır. Bu özelliği taşıyan törenlerden biri de, erkek Nusayrî çocuğun yetişkinliğe geçişine aracılık eden amcalık geleneğidir. Buna göre Nusayrî anne-babadan doğan erkek çocuğun, topluluk nazarında gerçek bir Nusayrî olarak kabul edilmesi, geçiş törenlerinin başarıyla tamamlanmasına bağlıdır. Bazı kaynaklarda Nusayrîlik, Arap Alevîliği olarak sınıflandırılmaktadır. Yine benzer kaynaklarda bu sınıflandırmanın, Alevîlik üzerinden genelleştirildiğini ve Anadolu/Türk Alevîliği ile benzeştirildiğini görmekteyiz. Bu yaklaşıma tezat, makalede tümevarımcı bir yöntemle, her toplumun ve topluluğun kökeniyle bağlantılı olarak kendine has bir parmak izi olduğu ama toplumsal uyum bakımından bunların üst kültürde buluşma gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Yola giriş töreni, amcalık geleneği, Nusayrî/Arap Alevîliği, Anadolu/Türk Alevîliği, çocuk.

Article Details