Bektaşilikte Taç Şekilleri ve Anlamları

Main Article Content

Erdoğan Ağırdemir
Atıf: Ağırdemir, Erdoğan. "Bektaşilikte Taç Şekilleri ve Anlamları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Sembollerle anlatım, insanlığın tarihi kadar eski bir yöntemdir. Şekillerle, beden dili ile ifadeediş yalnızca günlük yaşamdaki ihtiyaçlar ve insan ilişkilerinde kullanılmakla kalmamış,bütün dinî yapılanmalarda da yer almıştır. Bektaşiliğin Pîri olan Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin“Eline, diline, beline sahip olmak” olarak ifade edilen inanç anlayışının sadece sözlerde,öğretilerde kalmadığı aynı zamanda bu inançta olanların giyim-kuşamlarına da yansımışolduğu görülmektedir. Bu anlayışın en belirgin simgelerinden biri de başlarına giydikleritâclardır. İslam’ın tasavvufi bir yorumu olan Bektaşilik inancının da bunun dışında kalmasıdüşünülemez. Bu yazıda Bektaşiliğin diğer ekollerden farklılığını belirleyecek olan tâcınönemi, yeri ve çeşitleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Alevilik, tasavvuf, tarikat, Taç, semboller.

Article Details