Türk Basınında Alevilik ve Alevilik Algısı Üzerine Bir Çalışma

Main Article Content

Metin Işık
Atıf: Işık, Metin. "Türk Basınında Alevilik ve Alevilik Algısı Üzerine Bir Çalışma". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bilindiği üzere demokratik bir toplumda basın farklı düşünce ve görüşlerin kendilerini ifadeetmelerini sağlayan önemli bir araç konumundadır. Dolayısıyla basın organlarının ayrımgözetmeksizin toplumu oluşturan tüm birey ve grupların temsili bir görüntüsünü yansıtmasıgerekir. Bir diğer ifadeyle demokratik toplumlarda toplumdaki değişik grupların fikirlerineyer vermek suretiyle basın; fikir ve yaklaşımların diğerlerine yansıtılmasında aracı roloynamak durumundadır. Bu bağlamda ülkemizin en önemli toplumsal gerçekliğinden biriolan “Aleviler’le ilgili haberlerin basın organlarındaki sunum biçimlerinin ortaya konulması”çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Hürriyet, Sabah, Zaman veCumhuriyet Gazeteleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Yüz yirmi günü kapsayacak şekildeyapılan içerik analizinde gazetelerin ilk sayfaları baz alınmıştır. Çalışma ile Türkiye’deki basınorganlarının “Alevi” ve “Alevilikle” ilgili haberlerin seçimi ve sunumu aşamalarında siyasi,ekonomik ve ideolojik faktörlerin etkisinde kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Türk Basını, Alevilik, Algı, Haber, İçerik Analizi.

Article Details