Die Mythen Und Die Ethik Bei Der Derwîsch-Religiosität

Main Article Content

Ali Demir
Üniversität Zürich, Siyaset Felsefesi
Atıf: Demir, Ali. "Die Mythen Und Die Ethik Bei Der Derwîsch-Religiosität". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Mitler, Vilayetname'de kültürel yaşamın her alanında ve hayatın tümünü kapsayarak karşımıza çıkıyorlar. Bu nedenle öncelikle mitlerin Vilayetname'de hangi yapısal, işlevsel ve iletişimsel rol üstelendiği inceliniyor. Mitler Emile Durkheim'a göre ve Max Weber'in eylem teorisinin aksine, modern çağda da sosyalleşme unsuru olarak birey ve toplum arasında bir arabuluculuk rolünü üstlenebilirler. Bu aracılık işlevi empirik ve sosyolojik düzeyde Nesimi`nin öğretimiyle ve teorik düzeyde ise Jürgen Habermas'nin iletişimsel eylem theorisiyle gösteriliyor. Derviş dindarlığında sadece mitler ve efsaneler değil, ama aynı zamanda, biçimsel düşünce işlemleri de birbirleri ile entegre edildi ve kimlik edinimi için topluma sunuldu. Yazı da, modern toplumların kurumlarını, modern bireyinse hayatını Derviş etiginden yola cıkarak yönlendirebileceği tezi geliştiriliyor.

Anahtar Kelimeler:

Vilayetname, dervişler, mitler, Max Weber, Emile Durkheim, Jürgen Habermas, kimlik

Article Details