İnanç Turizmi Kapsamında Hacı Bektaşi Veli Dergâhına Yönelik Bir Araştırma

Main Article Content

İbrahim ÇİFÇİ
İstanbul Üniversitesi

Orhan AKOVA
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
Atıf: Çifçi, İbrahim - Akova, Orhan. "İnanç Turizmi Kapsamında Hacı Bektaşi Veli Dergâhına Yönelik Bir Araştırma". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/80 (2016): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Araştırmada temel olarak Hacıbektaş’ı ziyaret eden turistlerin bölgedeki turistik işletmeler tarafından sağlanan hizmetlere yönelik tatmin düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, literatür taraması ve konu hakkında bilgisi olan bireyler ile görüşülerek bir anket formu geliştirilmiştir. Ayrıca araştırmada, Hacı Bektaş-ı Veli turizmi inanç haritası belirlenmesi amaçlanmıştır. Bölge yerel halk ve müze çalışanları ile gezilerek fotoğraflanmış ve ‘‘GoogleEarth’’ programından yararlanılarak basit bir inanç turizmi haritası oluşturulmuştur. Yapılan anket çalışması neticesinde, katılımcıların Hacıbektaş’ı kültürel motivasyonların yanı sıra esas olarak ruhani motivasyonlar ile ziyaret ettikleri görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğunun genç ve orta yaş grubundan bireylerinden oluştuğu ve ‘‘ Mekânın Fiziki Özellikleri’’ tatmin düzeyenin katılımcılar tarafından kötü olarak nitelendirildiği analiz edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların neredeyse tümünün bölgeyi yakın çevrelerine tavsiye edecekleri, bölgeyi tekrar ziyaret edeceklerini belirttikleri ve bölgede düzenlenen anma etkinliklerinin tekrar geri gelmeleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu analiz edilen diğer önemli sonuçlardandır.   

Anahtar Kelimeler:

İnanç Turizmi, Bektaşilik, Hacıbektaş ve Hacı Bektaşi Veli Dergâhı.

Article Details