Hazret-i Hüseyin’in Kızlarıyla Alakalı Menkıbeler

Main Article Content

Bünyamin TAN
Atıf: Tan, Bünyamin. "Hazret-i Hüseyin’in Kızlarıyla Alakalı Menkıbeler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/75 (2015): 163-182. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Kerbelâ olayı, İslâm tarihinde yaşanmış en büyük acıdır. Yüzyıllarca etkisi süren bu olay üzerine pek çok şiir, mensur eser ve risâle kaleme alınmıştır. Arap edebiyatında, Fars edebiyatında ve Türk edebiyatında bu konuyla ilgili olarak kaleme alınmış pek çok mersiye bulunmaktadır. Bunun yanı sıra doğrudan Hazret-i Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişini konu edinen pek çok müstakil eser de bulunmaktadır. Bu facianın yıl dönümlerinde özel törenlerdüzenlenmekte ve bu törenlerde bahsi geçen eserler okunmaktadır. Hazret-i Hüseyin’in şehit edilişinin anlatıldığı bütün bu eserlerde daha çok olayın nasıl gerçekleştiği ve Hazret-i Hüseyin’inşehadetinden duyulan üzüntü dile getirilmiştir. Ancak bu eserlerde Kerbelâ olayından sonra gerçekleşen hadiseler ve Hazret-i Hüseyin’in bu faciadan kurtulan akrabalarının ve kızlarının akıbetleriyle alakalı herhangi bir olaydan söz edilmez. Bu makalede Hazret-i Hüseyin’in şehit edilişinden sonra kızlarının ve akrabalarının başından geçen sürgün hadisesi konu edinilmiştir. Bu olayın geçtiği esas kaynak İmam Süyûtî’nin risâleleri olup makalede bu risalelerin Türkçe çevirilerinden oluşan bir metin söz konusudur.

Anahtar Kelimeler:

Kerbelâ olayı, menkıbe, Süyûtî, Hazret-i Hüseyin’in kızları, Klasik Türk edebiyatı

Article Details