Türkiye Selçuklu Ordusundaki Frenk Ücretli Askerler ve Babaîler İsyanı’nın Bastırılmasındaki Rolleri

Main Article Content

Erkan GÖKSU
Atıf: Göksu, Erkan. "Türkiye Selçuklu Ordusundaki Frenk Ücretli Askerler ve Babaîler İsyanı’nın Bastırılmasındaki Rolleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/74 (2015): 211-233. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Türkiye Selçuklu Devleti, devlet geleneği ve yönetim organizasyonu bakımından Büyük Selçuklular ve onlardan önceki Türk ve İslam devletlerinin izlerini taşır. Bununla beraber, kendi zaman, mekân ve tarihî tecrübelerine bağlı olarak gelişen bazı yeni uygulamalara da tesadüf edilmektedir. Bu yeni uygulamaların büyük bir kısmı, önceki Türk ve İslam devletlerinde mevcut bulunan müesseselerin tekâmülü veya yeni yorumundan ibarettir. Buna karşılık bazıları ise Türkiye Selçuklularının temas ettiği yeni kültür ve medeniyetlerle yaşadığı karşılıklı ilişkiler neticesinde ortaya çıkan ve esas itibarıyla zaman ve mekâna uyum/intibak sürecinin birer ürünü olan yeni teamül veya farklı uygulamalardır. Türkiye Selçuklularında görülen bu yeni teamül veya farklı uygulamalardan birisi de ücretli askerlik sistemidir. İbn Bîbî tarafından “leşker-i hadîs” yani “yeni ordu/asker” olarak nitelendirilen ve “ecrîhor (اجرى خوار)”, “cerâhor (جرا خوار)” ve “cerîhor (جرى خوار)” gibi isimlerle kaydedilen ücretli askerler, özellikle Alâü’d-dîn Keykubâd ve II. Gıyâsü’d-dîn Keyhüsrev dönemlerinde meydana gelen bazı askerî hadiselerde büyük rol oynamışlardır. Bu ücretli askerler içerisinde en tanınmışları Frenkler olup özellikle Babaîler İsyanı’nın bastırılmasındaki rolleri ile kendilerinden söz ettirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Türkiye Selçuklu ordusu, ücretli askerler, Frenkler, II. Gıyâsü’d-dîn Keyhüsrev, Babaîler isyanı

Article Details