Aleviliğin Caferilikle İlişkisinin Sosyolojik İçerik Analizi

Main Article Content

Özcan GÜNGÖR
Atıf: Güngör, Özcan. "Aleviliğin Caferilikle İlişkisinin Sosyolojik İçerik Analizi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/71 (2014): 83-110. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Aleviliğin tarihte etkilendiği dinsel gruplardan biri de Caferiliktir (Şiiliktir). Bu çalışma, Caferilikle Aleviliğin temel kaynaklar, sosyolojik araştırmalar ve Alevilik üzerine yazılan bazı yazılardan hareketle inanç, ibadet, adap – erkan ve sosyal hayat konularına ilişkin kavramları sosyolojik olarak karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu karşılaştırmalarda görülmektedir ki; bu etkilenme inanç yönünden çok yüzeysel boyutta bazı kavramların sembolleştirilmesişeklinde ortaya çıkmakta; ibadet uygulamalarında Hanefi - Maturidi ekol biraz da yaşanılan bölgenin ve kültürün etkisiyle Şiiliğe oranla daha baskın yaşanmakta ve adap – erkan ve sosyal hayatla ile ilgili kavramlarda ise Şiiliğin izi hemen hemen hiç görülmemektedir. SonuçtaAlevilikle Şiilik (Caferilik) arasında bazı ortak noktalar, semboller ve kavramlar olmakla birlikte, bunların teolojik, felsefi ve sosyolojik olarak alt yapısı bazen çok zayıf, bazen hiç yok, genelde de tasavvufi karakterlidir.

Anahtar Kelimeler:

Alevilik, Caferilik (Şiilik), inanç, ibadet, adap – erkan, sosyal hayat

Article Details