Kültürel Strateji Açısından Gül Baba Hakkındaki İlk Çalışma Rumbeyoğlu Fahreddin’in Makalesinin Yeniden Değerlendirilmesi

Main Article Content

Muhsin KADIOĞLU
Atıf: Kadioğlu, Muhsin. "Kültürel Strateji Açısından Gül Baba Hakkındaki İlk Çalışma Rumbeyoğlu Fahreddin’in Makalesinin Yeniden Değerlendirilmesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/69 (2014): 201-222. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Türkler tarafından Gül Baba Türbesi’nde bulunan şahsın kimliği ile ilgili ilk araştırma, Rumbeyoğlu Fahreddin tarafından yapılmıştır. Bu yazı, Türklerin ve Müslümanların hem Gülbaba’yı hem de Macaristan’daki taşınır ve taşınmaz Türk kültür varlıklarının yeniden hatırlaması bakımından önemlidir. Gül Baba ve Gül Baba Türbesi hakkında, daha sonraki yıllarda yazılan makalelerde doğal olarak Rumbeyoğlu Fahreddin’in yazısına atıf yapılmaktadır.mBu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun Budapeşte başkonsolosu (başşehbenderi) Rumbeyoğlu Fahreddin’in Gül Baba Türbesi hakkında verdiği bazı fiziki bilgilerin doğruolmadığı resimlerle ortaya konulmaktadır. Yine başkonsolosluk görevinde bulunan bir şahsın bilmemesi normal kabul edilemeyecek bazı hususlara dikkat çekilmektedir. Eksik çevirilerden kaynaklanan hataların anlaşılabilmesi için, söz konusu makale, yeniden günümüzTürkçesine aktarılmıştır. Makalenin günümüz Türkçesine aktarılmasındaki doğruluğun değerlendirilebilmesi, araştırmacıların orijinal kaynağa ulaşmalarını kolaylaştırmak ve Osmanlı Türkçesi bilmeyen araştırmacıların çalışmalarına kaynak teşkil etmek için, Osmanlı Türkçesiyle yayınlanan asıl sayfaları Devlet Arşivlerinden elde edilerek paylaşılmıştır.Makalenin yayınladığı tarihe kadar Gül Baba ve Gül Baba Türbesi hakkında elimizde olan bilgiler ve resimlerle Rumbeyoğlu Fahreddin’in verdiği bilgiler kıyaslandığında, makalenin pek çok eksik bilgi içerdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Gül Baba, Budin, Bektaşi, şeyh, tekke

Article Details