Feyznâme-i Misâlî Neşirleri

Main Article Content

Fatih USLUER
Atıf: Usluer, Fatih. "Feyznâme-i Misâlî Neşirleri". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Misâlî’nin Feyznâme isimli mesnevîsi, Hurûfî felsefesinin temellerini ortaya koyması ve üslubundaki sadelik nedeniyle olsa gerek araştırmacıların dikkatini çekmiş bir eserdir. Bugüne kadar bu mesnevî üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlanmış, seri halinde üç makale neşredilmiştir. Hal-i hazırda da 29 varaklık bu mesnevî üzerine bir doktora tezi hazırlanmaktadır. Ancak tüm bu çalışmalarda gerek Hurûfîlerin kullandıkları şifrelerin bilinmemesi, gerek araştırmacıların Hurûfî felsefesini yeteri kadar tanımamaları nedeniyle çok ciddi okuma hatalarıyla karşılaşılmaktadır. Bu araştırmamızda, Feyznâme neşirlerinde karşılaştığımız hataları ve bunların nedenlerini ortaya koyarak, Hurûfî metinleri neşredecek araştırmacıların dikkatli olmaları gereken noktalar gösterilmiş olacaktır.Anahtar kelimeler: Misâlî, Feyznâme, Hurûfîlik.

Article Details