Güldane Gündüzöz, Tasavvufta Tâc Sembolizmi, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2017

  • Hatice DAĞLAR Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öz

.
Yayın Tarihi
2020-03-13