Yayın Değerlendirme: Rıza YILDIRIM, Hacı Bektaş Veli’den Balım Sultan’a Bektaşiliğin Doğuşu

  • İsmail GÜLEÇ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özet

Alevilik ve Bektaşilik üzerine çalışmaları olan Rıza Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda İletişim Yayınları arasında çıkan Hacı Bektaş Veli'den Balım Sultan'a Bektaşiliin Doğuşu isimli eseri üzerine yapılan bir değerlendirme yazısıdır.  
Yayınlanmış
2019-09-23