Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Aksoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniverstesi

Dr. Ayşe Çamkara Erginer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi