Ismaili Revival in Tajikistan: From Perestroika to the Present

Main Article Content

Abdulmamad ILOLIEV
University of Central Asia
Atıf: Iloliev, Abdulmamad. "Ismaili Revival in Tajikistan: From Perestroika to the Present ". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 43-60. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu makale, Tacik İsmaili topluluğunun Sovyet ve Sovyet sonrası dönemlerde karşılaştığı değişiklikleri ve zorlukları araştırmaktadır. Sovyet yönetiminin son on yılında Gorbaçov’un Perestroyka’sından esinlenen Tacikistan’daki İsmaili dini uyanışının iç ve dış güçlerinin rolü ve önemine odaklanarak, dini fikirlerin, kurumların ve değerlerin dönüşümü açısından ülkedeki modern İsmaili gelişmeleriyle ilgili daha geniş bir tartışmayı ilerletmektedir. 

Article Details