Abdallar

Main Article Content

Mahmud Esad ERKAYA
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Atıf: Erkaya, Mahmud Esad. "Abdallar". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 465-486. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Anistâs Mârî el-Kermelî, bu makalede abdal kelimesini dil ve muhtevâ yönünden tahlil etmektedir. Buna göre abdal kelimesinin kökü olan b-d-l fiili, harf değişimine uğramıştır. Onun aslı b-t-l olup kişinin Allah’a yönelmesini ifade etmektedir. Abdal da velî, âbid ve sâlih anlamlarına gelmektedir. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla abdallar Şam’da bulunur. Bunun yanında ahyâr, nücebâ, nükabâ,amed, gavs, usab gibi farklı adlarla anılan ricalullah, Mekke, Mağrib, Dımaşk gibi muhtelif şehirleri yurt edinmektedir. Rivayetlere göre sayılarında farklılık bulunan abdallar gerek İslam öncesindeki toplumlarda gerekse Müslümanlar arasında yer almaktadır. Zühd, takva ve güzel ahlâkları ile bu vasfı kazandıkları anlaşılan abdallar yeryüzü var oldukça faaliyette olacaktır. Birinin vefatının ardından yerine başka birisi getirilen abdallar peygamberleri de kendilerine rehber edinmişlerdir.

Article Details