Mehmet Reşat Ata, Kutsal Bekâr “Mücerret”, İnciay Yayınları, Mersin, 2007.

Main Article Content

Ali Kemal SÖNMEZ
Milli Eğitim Bakanlığı
Atıf: Sönmez, Ali Kemal. "Mehmet Reşat Ata, Kutsal Bekâr “Mücerret”, İnciay Yayınları, Mersin, 2007.". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 453-462. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Article Details