YAYIN DEĞERLENDİRME

Sedat Kardaş, Ali Nihani’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnamesi (İnceleme- Metin-Sadeleştirme- Dizin) Grafiker Yayınları, Ankara 2018.

Main Article Content

Fırat Taş
Muş Alparslan Üniversitesi
Atıf: Taş, Fırat. "Sedat Kardaş, Ali Nihani’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnamesi (İnceleme- Metin-Sadeleştirme- Dizin) Grafiker Yayınları, Ankara 2018.". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 449-452. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Article Details