Sedat Kardaş, Ali Nihani’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnamesi (İnceleme- Metin-Sadeleştirme- Dizin) Grafiker Yayınları, Ankara 2018.

Main Article Content

Fırat Taş
Muş Alparslan Üniversitesi
Atıf: Taş, Fırat. "Sedat Kardaş, Ali Nihani’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnamesi (İnceleme- Metin-Sadeleştirme- Dizin) Grafiker Yayınları, Ankara 2018.". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 449-452. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Article Details