Avusturya’da Alevilik Din Eğitimi Dersleri ve ALEVI: Lehrwerk für Alevitischen Religionsunterricht Ders Kitabı

Main Article Content

İbrahim YILDIZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Atıf: Yildiz, İbrahim. "Avusturya’da Alevilik Din Eğitimi Dersleri ve ALEVI: Lehrwerk für Alevitischen Religionsunterricht Ders Kitabı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 253-272. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Avusturya, okullarda öğrencilerin seçmeli ders olarak Alevilik eğitimi dersleri alabileceği ve Aleviliğin yasal olarak resmen tanındığı ve bir inanç olarak kabul edildiği ülkelerden bir tanesidir. Alevi topluluğunun kazanımlar elde etmesi ve okullarda Alevilik eğitimi alabilmesi, kimliğinde Alevi yazan kişiler için Alevi bayram günlerinin resmî tatil kabul edilmesi, Alevi bireylerin cenaze işlemlerinin Alevilik geleneğine göre yürütülmesi, Alevi topluluğunun Avusturya Devleti tarafından resmi olarak tanınması vs. gibi kazanımlar Avusturya’yı diğer ülkeler arasında Alevilik açısından daha ön plana çıkarmaktadır. Müslüman topluluğun Avrupa’da en erken hak kazanımları elde ettiği ülkelerden birisi olan Avusturya, Aleviliğin de inanç olarak tanınma sürecinde ilklere imza atarak Alevileri dini topluluk olarak kabul etmiştir. Ayrıca Aleviliği de dini inanç olarak tanımış ve bu konuda yasal düzenlemelerle Alevilerin haklarını güvence altına almıştır. Bu haklardan bir tanesi ve en önemlisi hiç şüphesiz okullardaki Alevi din eğitimi dersleridir. Alevilik din eğitimi dersleri özellikle Türkiye açısından son derece önem arz etmektedir. Bu durum Alevilerin ülkemizde zorunlu din derslerinin seçmeli olarak verilmesi veya Aleviliğin de seçmeli ders olarak okutulması talebini gündeme getirmektedir. Alevilik din eğitimi derslerinin Avusturya’da okullarda verilmesi ve bu dersleri verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi, Avusturya yasaları ve Alevi toplumunun ilgili kurumlarla yaptığı protokoller/anlaşmalar doğrultusunda yürütülmektedir. Her ne kadar okullardaki Alevilik din eğitimi derslerinin seçimi ve kriterleri, dersi okutacak olan öğretmenlerin nitelikleri, dersin öğretim materyali/materyalleri gibi hususlar belirlenmiş ve yönergelerle kesinleştirilmiş olsa da ülke içerisinde Aleviliğin tanınma sürecinin çok yakın geçmişte gerçekleşmesinden dolayı Alevilik din eğitimi dersleri tam olarak rayına oturmamıştır.

Article Details