İLİYA RAŞKOV BLISKOV’UN DYADO DOBRİ HİKÂYESİ VE BULGARİSTAN YENİPAZAR (NOVİ PAZAR) TEKKE KOZLUCA (İZBUL) KÖYÜ MUSA BABA TEKKESİ “DIADO DOBRI” SHORT STORY OF ILIYA RASHKOV BLASKOV AND MUSA BABA LODGE OF YENIPAZAR (NOVI PAZAR) IN TEKKE KOZLUCA (IZBUL) VILLAGE, BULGARIA

Main Article Content

MEMİSH SYULEYMAN MERDAN
Şumen Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi
Atıf: Merdan, MEMİSH SYULEYMAN. "İLİYA RAŞKOV BLISKOV’UN DYADO DOBRİ HİKÂYESİ VE BULGARİSTAN YENİPAZAR (NOVİ PAZAR) TEKKE KOZLUCA (İZBUL) KÖYÜ MUSA BABA TEKKESİ". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /103 (2022): 87-120. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu çalışmada Bulgar Uyanış Dönemi (Vızrajdane) yazarı ve aydını İliya Raşkov Blıskov’un DyadoDobri (Dobri Büyükbaba / Dede) adlı edebi eserine odaklanıyoruz. Bu esere olan ilgimiz, KuzeydoğuBulgaristan’daki Müslüman ibadet yerlerinin (tekkeler, türbeler) ve özellikle Yenipazar’ın TekkeKozluca (İzbul) köyündeki Musa Baba Tekkesinin tarihi ve günümüzdeki durumuna adanmış vekonusu daha geniş kapsamlı bir araştırmamızla bağlantılı olarak ortaya çıktı. İliya Blıskov’unDyado Dobri hikâyesi 1886’da Rusçuk (Ruse)’ta yayınlanır. Bu edebi eser, Tekke Kozluca köyüyakınlarında bulunan Musa Baba Tekkesini anlatan Bulgarca yayınlanmış en eski metinlerdenbiri olduğu için ilgimizi çekti. Bundan başka Bulgaristan’daki Türk (Müslüman) nüfusun tarihinive kültürünü dolaylı olarak ya da doğrudan inceleyen bazı bilimsel çalışmalarda İliya Blıskov’unedebi eserleri (hikâyeleri) kaynak olarak gösterilmektedir. Burada amacımız Blıskov tarafındanyazılanları aktarmak fakat bunu yaparken bu yazılanları arşiv belgeleriyle ve çeşitli çalışmalarlakarşılaştırmaktır. Bu şekilde konuya ek olarak ışık tutacağımıza inanıyoruz. Çeşitli tarihi, coğrafi,etnolojik, yerel tarih ve kültürü vs. konulu araştırmalardan elde edilen bilgiler bazen birbiriyleçelişmekte, bu ise malzemenin sentezini ve genelleştirmesini zorlaştırmaktadır. Bunu bir yere kadarçeşitli kaynaklara başvurarak elimizden geldiğince gidermeye çalıştık. Tabii, konuyu tam tamınakapsadığımızı ve detayına kadar incelediğimizi iddia etmiyoruz.

Article Details