Alaattin Aköz – Ahmet Kerim Demireğen, Muhyî’nin Selim-nâmesi, Palet Yayınları, Konya, 2020, ISBN: 978-625-7057-72-1, 1. Baskı, 219 sayfa

Main Article Content

Doğan YÖRÜK
Selçuk Üniversitesi
Atıf: Yörük, Doğan. "Alaattin Aköz – Ahmet Kerim Demireğen, Muhyî’nin Selim-nâmesi, Palet Yayınları, Konya, 2020, ISBN: 978-625-7057-72-1, 1. Baskı, 219 sayfa". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 433-440. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Article Details