Architectural Complex of Ahmed Yasawi During the History and Culture of Central Asia

Main Article Content

Muhtar KHOZHA
Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

Sultanmurat ABZHALOV
Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi
Atıf: Bahaduruly, Kozha Mukhtar - Abzhalov, Sultanmurat . "Architectural Complex of Ahmed Yasawi During the History and Culture of Central Asia". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 143-170. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Öz
Hem doğu hem de batı yazılı kaynaklarında, yerel folklorda yer alan bilgileri, restoratörlerin, oryantalistlerin, arkeologların Hoca Ahmed Yesevi'nin türbesi ve Türkistan şehri hakkında araştırma verilerini kullanan makale, türbenin tarihini ve mimarisini arka plana karşı incelemektedir. Kazakistan ve Orta Asya'nın genel tarihi. Çalışma, Hoca Ahmed Yesevi'nin türbesinin yakınında ve yakınında erken dönem binalar hakkında yeni bulgular kullanıyor. Oyma pişmiş toprak parçaları - arkeologlar ve restoratörler tarafından ortaya çıkarılan mimari dekor örnekleri, XII-XIV yüzyıllardan kalma Hoca Ahmed Yesevi'nin erken türbesinin etrafına bir mezar taşı kompleksinin eklenmesine tanıklık ediyor. Makalenin yazarlarından birinin türbenin interdome boşluğunu incelerken elde ettiği verilere dayanarak, Karahanlılar döneminde Hoca Ahmed Yesevi'nin türbesinin yakınında bir anıt cami olduğu sonucuna varılmıştır. Hoca Ahmed Yesevi'nin 14. yüzyılın sonu - 15. yüzyılın başında yeni inşa edilen türbesinin iç ve dış detaylarını, açıklamaları, belirtilen zamanın bilim adamlarının tespitlerini, arşivlerinde saklanan çeşitli malzemeleri açıklığa kavuşturmak. "Kazrestavratsia" Enstitüsü katılıyor. Mozolenin şimdi kayıp gerçek kalıntılarını yeniden yaratmak için, 19. yüzyılın sonlarında - 20. yüzyılın başlarında nesneyi ziyaret edenlerin kayıtları, araştırmacılar, "Türkistan Albümü" nün fotoğraf materyalleri yer alıyor. Gelişmekte olan türbenin tarihi gösterilmektedir. Geç Ortaçağ'da meydana gelen değişim ve kayıplar, şehrin Ruslar tarafından ele geçirilmesinden sonra anıtın içler acısı durumu, Rus İmparatorluğu, SSCB döneminde onarım çalışmaları ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık döneminde restorasyon çalışmaları anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Kazakistan, Hoca Ahmed Yesevi Türbesi, Türkistan, Yesi.

Article Details