RAZGRAD İLİ, KUBRAT İLÇESİ - MIDREVO, SEVAR VE BİSERTSİ BEKTAŞİ KÖYLERİNİN SES ÖZELLİKLERİ THE VOCAL ASPECTS OF RAZGRAD REGION, KUBRAT DISTRICT - MADREVO, SEVAR AND BISERTSI BEKTASHI VILLAGES

Main Article Content

DURGÜL ÇALIŞKAN
Edirne Trakya Üniversitesi
Atıf: Çalişkan, DURGÜL. "RAZGRAD İLİ, KUBRAT İLÇESİ - MIDREVO, SEVAR VE BİSERTSİ BEKTAŞİ KÖYLERİNİN SES ÖZELLİKLERİ". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /103 (2022): 245-259. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu çalışmanın amacı, Bulgaristan’da Razgrad iline bağlı Kubrat ilçesi ve Mıdrevo, Bisertsi,Sevar köyleri ağız/ağızlarına ait derlenen metinler üzerinde ses bilgisi incelemesi yapmak ve destandart Türkiye Türkçesinde kullanılmayan yerel söz varlığını derlemektir. Böylece TürkiyeTürkçesi ağız araştırmalarına sınırlı bir bölge ağzı çerçevesinde hem dil hem de kültürel açıdanbir araştırma yapılarak katkı sağlanmıştır. Çalışma, son yıllarda büyük gelişme gösteren TürkiyeTürkçesi ağız araştırmalarının özellikle son verilerinde izlenen ağız araştırma yöntemleri örnekalınarak yürütülmüştür. Çalışmanın temeli Kubrat ilçesi, Mıdrevo, Bisertsi ve Sevar köylerindeyapılan sesli ve görüntülü video kayıtlarına dayanmaktadır. Görüntülü ve sesli video kayıtlarınınmetin olarak derlenmesi ve sonrasında bu metinlerin transkripsiyonlu olarak çözümlenmesiyleincelemeye konu olan metinler ortaya çıkarılmıştır. Derlenmiş ve çözümlemesi yapılmışmetinlere dayalı olarak ses bilgisi incelemesi güncel yöntemlerle yapılmıştır. Standart TürkiyeTürkçesinde kullanılmayan mahallî nitelikli söz varlığının korunması ve olabildiğince geleceknesillere aktarılabilmesi için Derleme Sözlüğü çalışması da gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak,Bulgaristan’da Türklerin konuştukları Türkçe bir ağız olarak ele alıp incelenmiştir. Ortayakoyulan çalışmayla Bulgaristan’da Razgrad ili, Kubrat ilçesinde yaşayan Alevi-Bektaşilerinağzı öne çıkarılmıştır. Yapılan inceleme, genelde Türkiye Türkçesi, özelde de Balkan Türkağızları araştırmalarına kuşkusuz büyük yarar sağlanmıştır. Razgrad ili, Kubrat ilçesi, Mıdrevo,Bisertsi ve Sevar ağızları bölgesi üzerinde soru işareti kalmamıştır.

Article Details