János Sipos and Éva Csáki, The Psalms and Folk Songs of a Mystic Turkish Order, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

Main Article Content

Ezgi TEKIN ARICI
Ömer Halisdemir Üniversitesi

Sadettin KALENDEROĞLU
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi
Atıf: Tekin Arici, Ezgi - Kalenderoğlu, Sadettin . "János Sipos and Éva Csáki, The Psalms and Folk Songs of a Mystic Turkish Order, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /97 (2021): 241-244. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

.

Article Details