Yazım ve Yayın İlkeleri

Main Article Content

Editör den
Atıf: Den, Editör. "Yazım ve Yayın İlkeleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, A&HCI (Arts and HumanitiesCitation Index), EBSCO HOST, THOMSON REUTERS, ISI WEB OF SCIENCE (WOS),ULAKBİM tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda dört kez (Kış, Bahar,Yaz ve Güz) Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanır. Derginin yayın dili Türkiye Türkçesidir.Gönderilen yazılar, Derginin yayın ilkeleri dikkate alınarak editörlük tarafındanön değerlendirmeye tabi tutulur. Editör incelemesinden geçen yazılar içerik ve biçimbakımından değerlendirilmek üzere üç hakeme gönderilir. En az iki hakemden yayımlanabilirdeğerlendirmesi alan yazılar yayım sırasına sokulur. Hakemler tarafından düzeltme istenenyazılar gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süreiçinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğuhâllerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Yayın Kurulu, yazıda gerekligördüğü sözcükleri değiştirebilir. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergieditörlüğüne aittir. Editörlük kararına ilişkin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birerfotokopisiyle birlikte en kısa sürede yazarlara gönderilir.

Article Details