İmam Rıza Ocağı’nın Yol Erkan Süreğine Göre Musahiplik, Görgü Cemi ve Cem Ritüelleri

Main Article Content

Rıza Akbaş
Atıf: Akbaş, Rıza. "İmam Rıza Ocağı’nın Yol Erkan Süreğine Göre Musahiplik, Görgü Cemi ve Cem Ritüelleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu çalışmada Alevilik ve Bektaşilikte yer alan bazı terimlere ve bunların açıklamalarınayer verilmiştir. İmam Rıza Ocağı’nın yol erkân süreğine göre; musahiplik, görgü cemi vecem ritüellerinden bahsedilmiştir. Abdal, musahiplik, görgü cemi, cem birlemesi ve cemritüellerinin tanımlamaları yapılarak açıklayıcı bilgiler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Abdal, Musahip, Görgü Cemi, Cem Birlemesi, Cem Ritüelleri, CumalıkCemi, Sakka, Mahkemeyi Kübra.

Article Details