Bektaşilikte Olmazsa Olmaz Sembollerden Çerağ ve Yola Giren Canın Ziynetleri: Arakiye, Teslim Taşı ve Tığbent

Main Article Content

Gürkan Özen
Atıf: Özen, Gürkan. "Bektaşilikte Olmazsa Olmaz Sembollerden Çerağ ve Yola Giren Canın Ziynetleri: Arakiye, Teslim Taşı ve Tığbent". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Sembol, duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işarettir. Tümkavramlar doğaları itibarı ile simgesel olup betimlemeleri simgesel bir anlam taşıyan yapaybelirtilerdir. Bektaşilik de yaşamın içindeki her şey sembollere dayanır. Bektaşilikte olmazsaolmaz semboller; çerağ ve yola girmiş olan canın ziynetleri olan Arakiye, Teslim Taşı veTığbent’dir.Bektaşilikten nasip alarak Bektaşi eğitim düzeni gereğince eğitim gören kişiye Bektaşi denir.Bektaşikte verilen eğitim “bireyin kendini eğitmesi” prensibine dayalıdır. Bu nedenle nasiplikişi Bektaşiliğe giriş töreni niteliğindeki “Nasip Töreni” sonunda şu cümleyle gruba katılır:“Seni senden aldık, sana teslim ettik.” Bu yazıda semboller ve Nasip Töreni üzerinde ayrıntılıbir şekilde durulmaktadır.Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Çerağ, Arakiye, Teslim Taşı, Tığbent, Nasip Töreni.

Article Details