Alevilikte Düşkünlük

Main Article Content

Zülfikar Özbilgin
Atıf: Özbilgin, Zülfikar. "Alevilikte Düşkünlük". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Aleviler, hak ve adaleti sağlamak amacıyla birtakım kurallar koymuşlardır. Bu kurallarauymayanlara, suç işleyenlere ceza verilmiş ve bu cezaya da düşkünlük denilmiştir. Pir gözündedüşkünlük ve yol düşkünlüğü olmak üzere iki tür düşkünlük vardır. Pirin “Düşkünsün.” dediğikişi toplum içinde toplumla yaşantısını sürdürür fakat ceme gelemez. Yol düşkünlerininise, bulunduğu ortamda selam verilmez, onların selamı alınmaz, düğünde bayramda dahitopluma konulmaz, malı mala katılmaz, cenazesi olsa darı çekilmez. Dedesi gelene kadartoplumdan dışlanır. Yol düşkünlerine bir yıldan on iki yıla kadar topluma katılmama cezasıverilir. Düşkün olan kimseler verilen cezanın yılı dolunca dedelerine giderek düşkünlüktenkurtulmak için dedeye danışırlar. Dede ileri gelen canları toplar ve canlar da münasipgörürlerse “düşkün cemi” düzenlenir.Anahtar Kelimeler: Alevilik, düşkünlük, düşkünlükten kalkınma, düşkün cemi.

Article Details