Alevilikteki Tanım ve Terimler

Main Article Content

Hüseyin Dedekargınoğlu
Atıf: Dedekargınoğlu, Hüseyin. "Alevilikteki Tanım ve Terimler". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Alevi terminolojisi için temel alınan kaynaklar; dedelerin cemlerde kullandığı söylemler, deyiş,düvaz, buyruk ve menakıbnamelerdeki ifadelerdir. Günümüz Alevileri, Aleviliği tanımlarkenAleviliğin ne olduğu, geçmişten günümüze kadar nasıl geldiğini, atalarının Aleviliği nasılbir inanç olarak kabul edip yaşadıklarını değil, Sünnilik değerleri üzerinden hareketle neolmadığını anlatmaktadır. Bunun sonucu olarak ta Alevilik kurgusu Sünni karşıtlığı üzerinekurulmaktadır. Sünnilikte kullanılan bir terimi Alevilik için kullanmaktan kaçınmakta veonun yerine farklı bir terimi kullanmak istemektedir. Bu yaklaşım bazı durumlarda farklıanlamlar ifade etmekte ve yeni kavram kargaşalığı yaratmaktadır. Oysa Sünnilerle de ortakpaydalarımız vardır, Bundan daha doğal bir şey olamaz. Alevilikte kullanılan terimler biransiklopedi şeklinde yayımlanmalıdır.Anahtar Kelimeler: Cem, Dâr, Delil, Dergâh, Ehl-i Beyt, Gülbang, Teberra, Zaviye.

Article Details