Alevi - Bektaşi Kavramları Danışma Toplantıları

Main Article Content

Ali Osman Aktaş
Atıf: Aktaş, Ali Osman. "Alevi - Bektaşi Kavramları Danışma Toplantıları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Alevi, Bektaşi kültürü içerisinde var olan kavram ve terimlerin incelenmesi, günümüze kadarbilim adamları ve araştırmacılar hatta inanç önderlerinin kişisel gayretleri ve araştırmalarıylagerçekleşmiştir. Yüzlerce yıllık bilgi ve geleneğin bu kadar geniş ve dağınık bir coğrafyadaher zaman birbirlerinden farklı ve ilgili olabilecekleri göz önüne alındığında “yol birsürek binbir” deyişinden yola çıkılarak bütün bu inanç dairesi içerisindeki kavramlarıntartışılıp değerlendirilmesi için farklı ocaklardan dedelerin ve Bektaşi babalarının bir arayagetirilmesiyle kavramlar toplantısı yapılmıştır. Bu çalışmada yapılan toplantılardan hareketleinanç önderlerinin kavramlar hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler: Kavram, Alevi, Bektaşi, cem, musahip, tarikat

Article Details