Tokat Nebiköy Yöresel Kadın-Erkek Giyiminde Üçleme, Dört Kapı-Kırk Makam ve On İki İmam Kavramları

Main Article Content

Emine Nas

Gülizar Çelebilik

Aliye Demirbaş
Atıf: Nas, Emine - Çelebilik, Gülizar - Demirbaş, Aliye. "Tokat Nebiköy Yöresel Kadın-Erkek Giyiminde Üçleme, Dört Kapı-Kırk Makam ve On İki İmam Kavramları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Zengin kültürel değerlere sahip Tokat ve çevresinde, geleneksel yaşam tarzının devamı olarakyöresel giyimlerin halk tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Çalışma;Türkmen ve Alevi kültürlerinin sentezlenerek bir arada yaşatıldığı Tokat İline bağlı Nebiköy’eodaklıdır. Yerel giyimleri ile özgün bir yöre olan Nebiköy’de; halk kültürü dinamiklerininetkisine bağlı olarak donatılan kadın-erkek giyimleri, Anadolu giyim kuşamında zengin birmozaiği yansıtmakta ve karakteristik özellikler barındırmaktadır.Bu kapsamda çalışma; Alevi inancındaki üçleme, dört kapı-kırk makam ve on iki imamkavramlarının sembolik olarak giyimler üzerindeki renk ve motiflere yansıtıldığına dairtespitleri ortaya çıkartmak amaçlıdır. Sosyal yapısı içinde Alevi inanç ve geleneklerindenbeslenen etno-kültürel özelliği ile Nebiköy, Anadolu’nun zengin yöresel giyim anlayışı içindeözgün bir üslup sergilemektedir.Anahtar Kelimeler: Tokat, Nebiköy, Alevi, giyim, üçleme, dört kapı-kırk makam, on iki imam

Article Details