Alevi-Bektaşi Kültürünün Müziksel Kodları

Main Article Content

Seyit Yöre
Atıf: Yöre, Seyit. "Alevi-Bektaşi Kültürünün Müziksel Kodları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Müzik, bütün inançlarda dinsel söylem ve uygulamalara eşlik eden etkili bir soyut araç olarakortaya çıkar. Bilindiği gibi, Alevi-Bektaşi kültüründe de müzik dinsel temelli bir olgudur.Alevi-Bektaşi kültürünü ve inanç sistemini temsil eden, içinde müziği barındıran veyadoğrudan müziğe dair bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar Alevi-Bektaşi müzik kültürüne özgüformlar, modlar, çalgılar, yaratım ve seslendirme özellikleri olarak sayılabilir. Bu unsurlargenel olarak belirli bir standart içinde var olsa da, bölgesel farklılıkları da bulunmaktadır.Yapılan ön araştırmada Alevi-Bektaşi müzik kültürünü temsil eden kodlar ve bunlarınyapısal özellikleri üzerine analitik çalışmaların olmadığı görülmüş ve bu çalışma ortayaçıkarılmıştır. Bu araştırmada, bu müziksel unsurlar incelenmiş, etnomüzikoloji disiplinive nitel araştırma modelinde kaynak tarama, içerik analizi ve müzik analizi teknikleriyleortaya çıkan bulgular kodlanarak tanımlanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, bu müzikselkodların yaratıcı/seslendirici, yaratım şekli, çalgı, form, makam, mekân gibi kavramlar altındaolduğu tespit edilmiş, ortaya çıkan kodlar tanımlanmış, müziksel analizi yapılmış, notalarlaörneklendirilmiş ve sonuçta tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Alevi-Bektaşi, Kültür, Müzik, Kodlar.

Article Details